Quy trình đăng ký nhập học

Quy trình đăng ký và nhập học tại Happy House
Phụ huynh liên lạc với trung tâm qua số điện thoại cố định hoặc di động để có thông tin tư vấn về lịch khai giảng lớp mới hoặc bổ sung vào các lớp hiện có phù hợp với trình độ và lứa tuổi