Tiếng anh mẫu giáo

Cấp độ: Fingerprints ( 5 tuổi).
Học sinh bước đầu làm quen với tiếng Anh qua những từ ngữ xung quanh những chủ đề yêu thích.