Tiếng anh tiểu học

Super Me ( 6 - 7 tuổi)
Chú trọng kỹ năng Nghe - Nói. Học sinh học từ, mẫu câu thông qua các đồ vật thực, tranh ảnh, câu chuyện, bài hát…
Starters A (8 - 9 tuổi)
Phát triển tư duy logic thông qua các bài tập thực hành đa dạng trong sách.
Starters B - 10 tuổi.
- Giáo trình: Family and Friends 2 + Grammar Friend 2 - Nội dung: 15 chủ đề. - Hình thức học: Xây dựng kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Starters C – 11 tuổi.
- Giáo trình: Family and Friends 3 + Grammar Friend 3 - Nội dung: 15 chủ đề.
Movers – 12 tuổi
Phát triển kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết Rất nhiều bài đọc phong phú kết hợp với sự hỗ trợ của các bài tập ngữ pháp.