Lịch khai giảng

Lịch khai giảng Tháng 9!
Lịch khai giảng tháng 12!
Trung tâm Happy House liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp học mới!
Lịch Khai Giảng Tháng 7/2012
Khai giảng lớp học mới tháng 7
Lịch Khai Giảng Tháng 5/2012
Chào mừng các bạn nhập học vào tháng 5 -2012.
Lịch Khai Giảng Tháng 6/2012
Thời gian và lịch học....
Lịch khai giảng
Lịch khai giảng. Chào mừng các bạn nhập học vào tháng 12 -2011