Các hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động ngoại khóa thường niên
Để việc học Tiếng Anh của học sinh ngày càng trở nên thú vị, giúp các con luôn tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, Happy House thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để toàn thể học sinh có thể tham gia. Qua các hoạt động ngoại khóa này, các con còn có điều kiện để trải nghiệm, có cơ hội để hiểu thêm về các nền ...