Chương trình học: Các website học tiếng anh

1.  http://www.oup.com/elt/global/products/incredibleenglish.

Cool website với các trò chơi tiếng Anh bổ ích, từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, đặc biệt thích hợp cho học   sinh tiểu học.

2.  http://www.starfall.com.

Trang web này dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học, với những phần bài tập vừa học vừa chơi hết sức thú vị giúp các em làm quen với tiếng Anh.

3.  http://www.abbreviations.com .

Bạn có từ viết tắt muốn biets từ gốc là gì hoặc ngược lại , hay bạn có định nghĩa của từ mà chưa biết từ đó là gì thì web này sẽ giúp bạn.

4.  http://www.definitions.net

Tổng hợp nhiều thứ về đối tượng cần tìm. Chia ra nhiều chủ đề lớn như : People ( con người), places ( địa điểm), nature ( thiên nhiên), technology ( công nghệ), history ( lịch sử), miscellaneous ( những chủ đề khác)

6.  http://www.phrases.net

Website cung cấp vốn phong phú các cụm động từ trong tiếng Anh.

7.  http://www.quotes.net

Những câu nói nổi tiếng thế giới, được sắp xếp theo chủ đề ( Sức khỏe,Tiền bạc, Hạnh phúc…) hoặc tên bộ phim nổi tiếng.

8.  http://synonyms.net

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

9.  http://references.net

Tổng hợp nhiều website có ích, được xếp theo chủ đề.

10. http://www.icalweb.com.

Trang web cung cấp những bài học về phát âm cũng như các bài học ngữ pháp và giao tiếp rất thú vị và bổ ích.

11. http://esljoks.net

Website cung cấp các câu chuyện hài hước,hóm hỉnh,giúp tăng khả năng đọc hiểu cho học sinh.

12. http://www.englishclub.com

Trang học tiếng Anh rất phong phú với cá nội dung như: lessons,game,quizzes,lesson plans…

13. http://www.learn-english-today.com

Trang web cung cấp những bài học thú vị với các trò chơi củng cố từ vựng,cách sử dụng của những thành từ tục ngữ tiếng Anh.

14. http://hocanhngu.com

Vốn Tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng nếu bạn thường xyên  theo dõi những đoạn Video Clips về rất nhiều chủ đề khác nhau: giáo dục,môi trường,kinh tế,chính trị,văn hóa…

15. http://www.shiporsheep.com

Trang web là công cụ hữu ích giúp bạn phát âm Tiêng Anh chuẩn xác với những bài học phát âm và những câu nói líu lưỡi Tongue Twisters.