Chương trình học: Lịch Khai giảng các lớp tiếng Anh học hè 2013.

 Happy House Thông Báo

   Khai giảng các lớp tiếng Anh học hè 2013.

 I. Lịch học cho học sinh từ đầu:

                1.Lớp SP 8

Thứ Hai: 17h30 - 19h15

Thứ Sáu:17h30 – 19h15

                2.Lớp SP 9

Thứ Ba: 17h30 – 19h15

Thứ Bảy: 15h00 -16h45

 

II. Lịch học cho học sinh cấp II

1.  Lớp 6 A1

Thứ Hai: 17h30 – 19h15

Thứ Sáu: 17h30 – 19h15

          2. Lớp 6 A2

Thứ Ba: 17h30 – 19h15

Chủ Nhật: 15h00 -16h45

          3. Lớp 7

Thứ Năm: 18h – 19h30

Chủ Nhật: 10h – 11h45

               4. Lớp 8A1

Thứ Tư: 18h – 19h30

Chủ Nhật: 10h – 11h45

           5. Lớp 8A2

Thứ Tư: 18h – 19h30

Thứ Bảy: 18h – 19h30

          6. Lớp 9

Thứ Sáu: 18h – 19h30

Chủ Nhật: 8h – 10h

Chú ý: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2013, Happy House sẽ dựa vào kết quả kiểm tra định kỳ. Học sinh nào đạt kết quả cao theo quy định sẽ nhận được học bổng hàng tháng.

 

 
» Lịch khai giảng
» Lịch Khai Giảng Tháng 6/2012
» Lịch Khai Giảng Tháng 5/2012
» Lịch Khai Giảng Tháng 7/2012
» Lịch khai giảng Tháng 9!
» Lịch khai giảng tháng 12!
» Lịch khai giảng 4/2013
» Lịch khai giảng 05/2013
» Trung Tâm Happyhouse khai giảng lớp mới vào ngày 13.06.2013
» Trung Tâm Happyhouse khai giảng lớp mới vào ngày 12.06.2013
» Lịch Khai Giảng Mới!
» Lịch khai giảng mới 18/06/2013
» Lịch khai giảng mới 15/07/2013
» Tuyển sinh hè 2016
» SUMMER EVENT 2016