Chương trình học: Quy trình đăng ký và nhập học tại Happy House

Bước 1:

Phụ huynh liên lạc với trung tâm qua số điện thoại cố định hoặc di động để có thông tin tư vấn về lịch khai giảng lớp mới hoặc bổ sung vào các lớp hiện có phù hợp với trình độ và lứa tuổi.

Bước 2:

I. Tuyển sinh các khóa mới.

  • Phụ huynh nhận thông tin về lớp mới học tại trung tâm.
  • Tiến hành đăng ký theo các bước 3 và 4


II.  Lớp bổ sung.

  • Phụ huynh liên hệ để có lịch hẹn  làm bài hiểm tra đầu vào cho học sinh.
  • Dựa vào kết quả bài kiểm tra để xếp lớp học phù hợp với trình độ và lứa tuổi.
  • Tiến hành đăng ký nhập học theo bước 3 và 4.


III. Đăng ký học tại trung tâm.

  • Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
  • Mua giáo trình và đóng tiền học phí.


IV. Bắt đầu khóa học