Chương trình học: Tiếng Anh dành cho học sinh cấp II.

  • Với mục tiêu bám sát chương trình học chính khóa của học sinh.
  • Bằng phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ, cùng với các bài tập đa dạng phát triển dần theo khả năng của từng đối tường học sinh.
  • Các em luôn hứng thú với từng bài học và khắc sâu kiến thức đã được học.
  • Chúng tôi tự hào là nơi phụ huynh tin tưởng gửi con học.